W dniu 12.08.2014  PAGA Solutions przy współpracy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz dzięki wsparciu finansowemu firmy  POLKOMTEL udostępniła dla turystów nową usługę,  poprawiającą bezpieczeństwo w górach. 

Dzięki aplikacji Ratunek uprawianie turystyki górskiej stanie się bezpieczniejsze. Jest to aplikacja, która w trakcie zgłoszenia wypadku przez osobę potrzebującą pomocy podaje jej dokładną lokalizację (do 3 m). Dzięki zastosowaniu aplikacji Ratunek, ratownicy będą wiedzieć gdzie udać się z pomocą, udzielą jej szybciej i skuteczniej!

Najważniejsze funkcje aplikacji Ratunek:

- wzywanie pomocy – w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, poprzez kontakt telefoniczny ze Służbami Ratowniczymi działającymi w Polsce, w regionach górskich, czyli GOPR i TOPR. W trakcie wzywania pomocy aplikacja automatycznie wybiera zintegrowany z nią numer ratunkowy w górach 601 100 300, udostępniony przez operatora telefonii komórkowej Plus i łączy się z właściwą Służbą Ratowniczą,

- lokalizacja osoby potrzebującej pomocy – automatyczne wysłanie informacji z dokładną lokalizacją (do 3 m) osoby dzwoniącej do wybranej Służby Ratowniczej. Wysłanie lokalizacji następuje poprzez SMS w trakcie rozmowy telefonicznej,

– Książeczka Medyczna – pozwala na umieszczenie najważniejszych informacji o aktualnym stanie zdrowia, które mogą być bardzo pomocne dla Służb Ratowniczych lub medycznych w trakcie akcji ratunkowej. Umożliwia również podanie kontaktu do osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku.


więcej materiałów informacyjnych znajduje się na stronie informacyjnej projektu pod adresem:

RATUNEK.EU

aplikacja ratunek na razie dostępna jest na platformę ANDROID 4.x, do wkrótce udostępniona zostanie wersja dla Windows MobileAplikacje można ściągnąć z GOOGLE PLAY RATUNEK

lub użyć QR code: