W dniach 1-3 sierpnia, ratownicy grupy Krynickiej wraz ze strażakami z

JRG Krynica, prowadzili wspólne ćwiczenia na rzece Poprad. Celem ćwiczeń

było wzajemne zapoznanie się służb z technikami i sprzętem jakimi

dysponuje GOPR oraz PSP, a także porozumienie się co do podjęcia

wspólnych działań ratowniczych na rzece.
Ze względu na wzmożony

ruch i zainteresowanie spływami Popradem, potencjalne zagrożenie wypadku

jest coraz większe, dlatego ważne jest przygotowanie do działań i

gotowość obu służb.