W sobotę 18 Listopada w Krynicy-Zdroju świętowaliśmy Jubileusz 65-lecia powstania Grupy Krynickiej GOPR oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15:30 Mszą Świętą w Kościele Zdrojowym celebrowaną przez kapelana Grupy Krynickiej księdza Krzysztofa Czecha.

Następnie wszyscy uczestnicy, udali się na Krynicki deptak. Podczas przemarszu zaprezentowały się poczty sztandarowe wszystkich Grup Regionalnych GOPR a przemarszowi przewodziła Orkiestra Reprezentacyjna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
Chwilę później w Pijalni Głównej rozpoczęła się uroczysta akademia w której udział wzięli ratownicy górscy z całej polski oraz licznie zaproszeni goście.
Przedstawiciele prezydenta RP Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło, Wicewojewoda Małopolski, Starosta Nowosądecki, władze samorządowe, przedstawiciele TOPR, Horskiej Służby ze Słowacji, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centalnej Stacji Ratownictwa Górniczego, WOPR i innych służb a także Sponsorów i przyjaciół.
Pierwszym punktem uroczystości było uczczenie minutą ciszy kolegów i koleżanek którzy odeszli na wieczny dyżur.
Następnie po wystąpieniu Prezesa GOPR, najważniejszy punkt uroczystości czyli złożenie przyrzeczenia ratowniczego i przyjęcie do grona ratowników Grupy Krynickiej 8 nowych kolegów którzy pozytywnie zakończyli kurs pierwszego stopnia.
W kolejnej części Pan Piotr Nowacki -doradca Prezydenta Rzeczypospolitej odczytał list od Prezydenta oraz wręczył odznaczenia państwowe (złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi zasłużonym członkom Grupy Krynickiej

Odczytane zostały listy m.in. od Marszałka Sejmu Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka senatu Pana Stanisława Karczewskiego, Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło, Ministra MSWiA Pana Mariusza Błaszczaka, Członka Rady Ministrów Pani Beaty Kempy.

Osoby wspierające GOPR otrzymały odznakę Za zasługi dla ratownictwa górskiego które wręczył Prezes Jan Łuszczewski oraz Naczelnik Główny Jacek Dębicki, którzy następnie wręczyli Honorowe Odznaki GOPR zasłużonym Ratownikom.
Wyróżnieni zostali także najstarsi Koledzy którzy otrzymali medale Nestorów Ratownictwa Górskiego.
Później przyszedł czas na odznaczenia samorządowe. Decyzją władz Powiatu Nowosądeckiego Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego została wyróżniona
„Złotym Jabłkiem Sądeckim” które wręczył Starosta Marek Pławiak. Złotym i Srebrnym Jabłkiem Sądeckim zostali wyróżnieni także niektórzy koledzy. - Starosta podziekował GOPRowcom za „codzienną gotowość do niesienia pomocy, ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa odpoczywających w regionie turystów oraz mieszkańców Sądecczyzny”
Następnie miejsce na scenie zajął burmistrz Krynicy Dariusz Reśko, który wręczył Złote Herby Krynicy w uznaniu zasług dla ratownictwa górskiego oraz pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego

Po wystąpieniach samorządowych trzech kolegów Grupy Krynickiej Decyzją Komisji Szkolenia Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymało nominacje na stopień starszego ratownika.

Przedstawicieli służb oraz sponsorów na co dzień współpracujących 
z GOPR a także przyjaciół GOPR otrzymali medal 65-lecia GOPR. 
Nagrody otrzymali ratownicy Grupy Krynickiej, za zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży, za wypracowanie największej ilości godzin społecznych, za udział w największej ilości akcji i wypraw.

Jednym z ostatnich punktów było wystąpienie zaproszonych Gości, którzy składali życzenia i podziękowania na ręce władz Grupy Krynickiej GOPR.
Na zakończenie Kapelan Grupy Krynickiej Krzysztof Czech, podarował wszystkim Grupom Regionalnym GOPR na ręce Naczelników, obrazy świętego Bernarda.
Zwieńczeniem uroczystości w Pijalni był występ sympatyka GOPR, ale przede wszystkim miłośnika i piewcy gór. Jurka Świerczyńskiego.

Po uroczystościach oficjalnych ratownicy oraz goście przejechali do Hotelu Krynica gdzie miała miejsce wspólna biesiada.