W minioną sobotę odbyło się przed sezonowe szkolenie z zakresu ewakuacji w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei linowej.
W szkoleniu udział wzięła liczna grupa ratowników, dla części z Nich było to jedno z pierwszych szkoleń o tej tematyce natomiast dla pozostałych był to trening przed nadchodzącym sezonem zimowym.
Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej podczas których ratownicy omawiali i ćwiczyli postepowanie w przypadku konieczności ewakuacji kolei za pomocą technik linowych