W dniach 24-27 października odbyła się unifikacja medyczna ratowników zawodowych Grupy Krynickiej GOPR. Ratownicy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz w praktycznych symulacjach z użyciem nowego sprzętu będącego na wyposażeniu zespołów wyjazdowych.