W dniu 22.09.2018 odbyło się zebranie delegatów Grupy Krynickiej GOPR, podczas którego wybrany został nowy Zarząd Grupy. 

Skład Zarządu w kadencji 2018-2022:

1

RUTKA

Janusz

 Prezes Zarządu

S.O. Krynica

2

KOGUT

Robert

 Zastępca Prezesa Zarządu

S.O. Nowy Sącz

3

CYGAŃCZUK

Ryszard

 Członek Zarządu

S.O. Gorlice

4

DEJA

Marcin

 Sekretarz Zarządu

S.O. Stary Sącz

5

LELITO

Adam

 Członek Zarządu

S.O. Krynica

6

LIANA

Mariusz

 Członek Zarządu

S.O. Krynica

7

MAŚLANKA

Piotr

 Członek Zarządu

S.O. Piwniczna

8

RÓWIŃSKI

Leszek

 Członek Zarządu

S.O. Krynica

9

RUBICZ

Jerzy

 Członek Zarządu

S.O. Gorlice

10

SUS

Grzegorz

 Członek Zarządu

S.O. Nowy Sącz

11

SZTAFA

Krzysztof

 Członek Zarządu

S.O. Stary Sącz