W sobotę odbył się egzamin wstępny na kandydatów na ratowników Grupy Krynickiej GOPR.
Do egzaminu przystąpiło 13 osób. Pierwszą część -egzamin kondycyjny oraz z jazdy na nartach zaliczyło pozytywnie 11 uczestników, tym samym osoby te zostały dopuszczone do drugiej części czyli egzaminu z topografii terenu działania grupy. Całość egzaminów zaliczyło pozytywnie 10 osób przed nimi pracowity okres stażu i pierwszych szkoleń.