W dniu 17.03.2017 we Lwowie odbyła się konferencja inaugurująca Projekt pod nazwą "Karpacka Platforma Współpracy Ratowników Górskich".

Projekt ten ma na celu wymianę doświadczeń i wspólne szkolenia ratowników górskich z Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech.

Realizacja Projektu możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (https://www.visegradfund.org/).

W konferencji  udział wzięli przedstawiciele partnerów projektu:
1. Stowarzyszenia Przewodników Górskich "Rovínʹ" (UA),
2. Centrum Ratownictwa Górskiego (UA),
3. Grupy Krynickiej GOPR (PL) 
4. Horská Služba Pieniniskiego Parku Narodowego (SK)
5. Horská Služba Republiki Czeskiej (region: Góry Izerskie) (CZ)
oraz przedstawiciele organizacji społecznych i służb zajmujących się ratownictwem górskim na Ukrainie
Łączny udział w konferencji wzięło ponad 60 uczestników.


czytaj więcej:

https://www.facebook.com/Project-Carpathian-Mounta...

http://www.rovin.com.ua/index.php/pl/nasze-projekt...