EGZAMIN WSTĘPNY

do Grupy Krynickiej GOPR

planowany jest w dniu 10.03.2018

W celu przystąpienia do egzaminu należy dostarczyć do Centralnej Stacji Ratunkowej  Grupy Krynickiej GOPR (ul. Halna 18 w Krynicy-Zdroju) komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 05.03.2018 !

wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępny jest pod adresem:

http://www.gopr-krynica.pl/gopr/jak-zostac-ratownikiem

Szczegóły na temat miejsca i godziny przeprowadzenia poszczególnych egzaminów podane zostaną w terminie późniejszym osobom, które złożą dokumenty wstępne.