W obecnym tygodniu ratownicy Grupy Krynickiej zabezpieczają imprezy sportowe związane z odbywającymi się w Krynicy - XIII Światowymi Igrzyskami Polonijnymi