EGZAMIN WSTĘPNY
do Grupy Krynickiej GOPR
planowany jest w dniu 09.03.2018
W celu przystąpienia do egzaminu należy dostarczyć do Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Krynickiej GOPR (ul. Halna 18 w Krynicy-Zdroju) komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 05.03.2019 !
Wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępny jest pod adresem:
http://www.gopr-krynica.pl/gopr/jak-zostac-ratownikiem
Szczegóły na temat miejsca i godziny przeprowadzenia poszczególnych egzaminów podane zostaną w terminie późniejszym osobom, które złożą dokumenty wstępne.
Więcej informacji u Szefa Wyszkolenia Grupy Krynickiej GOPR 
Adama Lelito -tel.693 340 324