W dniu dzisiejszym w stacji centralnej Grupy Krynickiej GOPR odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Grupy Krynickiej GOPR. W związku z przyjęciem nowego statutu GOPR, wybrane zostały nowe władze naszej Grupy.


Delegaci wybrali nowy 5-cio osobowy zarząd w składzie:

Deja Marcin -prezes zarządu (sekcja operacyjna Stary Sącz)

Cygańczuk Ryszard (S.O. Gorlice)

Lelito Adam (S.O. Krynica)

Maślanka Piotr (S.O Piwniczna)

Sus Grzegorz.(S.O Nowy Sącz)


Funkcję Naczelnika powierzono w dalszym ciągu kol. Michałowi SłaboniowiKandydatem do Zarządu Głównego GOPR z Grupy Krynickiej został Marcin Deja. Jego zastępcami z kolei wybrano Grzegorza Susa oraz Ryszarda Cygańczuka.


Nowym władzom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.