OSTRZEŻENIE
Ostatnie duże opady śniegu oraz silny wiatr spowodowały iż w górach panują bardzo trudne warunki. W Paśmie Radziejowej w związku z mało stabilną pokrywą może dochodzić do samoistnych lub wywołanych niewielkim naciskiem zsuwów mas śnieżnych Zalecamy zachowywanie szczególnej ostrożności przy pokonywaniu stoków o dużym nachyleniu. Wycieczki w góry tylko dla doświadczonych zimowych turystów z odpowiednim wyposażeniem. Pamiętać należy również naładowanym telefonie z zapisanymi numerami ratunkowymi 985 / 601 100 300 oraz zainstalowanej aplikacji RATUNEK