W dniu 20 maja 2019 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste przekazanie porozumienia, jakie z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo na terenie Małopolski zawarł Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskkiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy udziale Wojewody Małopolskiego p. Piotra Ćwika.

W ramach porozumienia Grupa Krynicka otrzyma wsparcie finansowe przy zakupie sprzętu i wyposażenia ratowniczego niezbędnego do sprawnego i profesjonalnego działania w czasie działań ratowniczych. Porozumienie z ramienia Grupy Krynickiej podpisał Prezes Zarządu GK GOPR Marcin Deja.

Fot. UMWM.