Jeżeli chcesz uzyskać odpis karty wypadku postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Wyślij zamówienie na adres email: odpis@gopr-krynica.pl

Zamówienie musi zawierać następujące dane:

- Imię i Nazwisko

- Data urodzenia

- Data zdarzenia

- Miejsce zdarzenia

- Nr telefonu kontaktowego

- Adres na który ma zostać wysłany odpis karty

Brak jakiejkolwiek informacji może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na odpis.

2. Wpłać 20 zł na nasze konto:

86 1020 3453 0000 8102 0057 0408

w tytule wpisz: odpis karty wypadku <imię i naszisko osoby poszkodowanej>

GOPR Grupa Krynicka

ul. Halna 18

33-380 Krynica-Zdrój

3. Potwierdzenie dokonania wpłaty

W załączniku wyślij potwierdzenie dokonania wpłaty na nasze konto. Brak potwierdzenia może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na odpis karty wypadku.