W Grupie Krynickiej GOPR praca psów jako czworonożnych ratowników rozpoczęła się w 1978 roku, kiedy to Marek Smetana wraz ze swoim podopiecznym Cyrusem tworzyli pierwszy zespół poszukiwawczo ratowniczy.

W kartach historii Krynickiego GOPR zapisał się kolejny przewodnik, Rafał Syrek z Tolą. Zespoły uczestniczyły w szkoleniach międzygrupowych jak i międzynarodowych zdobywając klasy ratownicze do roku 1987. W kolejnych latach żaden z ratowników nie podjął się pracy z psem aż do roku 2003 kiedy to Wacław Gosztyła rozpoczyna szkolenie z Maksem. W niewielkich odstępach czasu kolejno rozpoczynają pracę,

Wojciech Pkor z Kamą oraz Mariusz Liana z Frodem. Przewodnicy uczestniczą w wielu szkoleniach w Polsce jak i za granicą podnosząc kwalifikacje czego efektem są nadane klasy ratownicze, oraz biorą udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych do dnia dzisiejszego.