Zarząd Grupy Krynickiej GOPR

Kadencja: 2014-2018

Jan ŁUSZCZEWSKI Prezes Zarządu Grupy
Jerzy MRÓZ Z-ca Prezesa Zarządu Grupy
Leszek RÓWIŃSKI Z-ca Prezesa Zarządu Grupy
Marcin DEJA Sekretarz Zarządu Grupy
Marian DZWONIARSKI Członek Zarządu Grupy
Roman GURGUL Członek Zarządu Grupy
Roman HASIOR Członek Zarządu Grupy
Jerzy RUBICZ Członek Zarządu Grupy
Janusz RUTKA Członek Zarządu Grupy
Andrzej STEFAŃSKI Członek Zarządu Grupy
Krzysztof SZTAFA Członek Zarządu Grupy

kierownicy Sekcji Operacyjnych:

Leszek OLECH kierownik S.O. Nowy Sącz
Jerzy KOSZKUL kierownik S.O. Stary Sącz
Piotr MAŚLANKA kierownik S.O. Piwniczna
Mariusz LIANA kierownik S.O. Krynica
Ryszard CYGAŃCZUK kierownik S.O. Gorlice