Grupy Krynickiej GOPR

Kadencja: 2018-2022

RUTKA Janusz

Prezes Zarządu

S.O. Krynica

KOGUT Robert

Zastępca Prezesa Zarządu

S.O. Nowy Sącz

CYGAŃCZUK Ryszard

Członek Zarządu

S.O. Gorlice

DEJA Marcin

Sekretarz Zarządu

S.O. Stary Sącz

LELITO Adam

Członek Zarządu

S.O. Krynica

LIANA Mariusz

Członek Zarządu

S.O. Krynica

MAŚLANKA Piotr

Członek Zarządu

S.O. Piwniczna

RÓWIŃSKI Leszek

Członek Zarządu

S.O. Krynica

RUBICZ Jerzy

Członek Zarządu

S.O. Gorlice

SUS Grzegorz

Członek Zarządu

S.O. Nowy Sącz

SZTAFA Krzysztof

Członek Zarządu

S.O. Stary Sącz


kierownicy Sekcji Operacyjnych:


SUS Grzegorz


S.O. Nowy Sącz

KOSZKUL Jerzy

S.O. Stary Sącz


CYGAŃCZUK Ryszard 

S.O. Gorlice

LIANA Mariusz

S.O. Krynica 

MAŚLANKA Piotr

S.O. Piwniczna