NUMER RATUNKOWY W GÓRACH
601 100 300 lub 985 - połączenia nagrywane

Ratownik dyżurny:
połączenia nagrywane:

18 200 50 31

18 4 777 440 

18 471 29 33


CENTRALA łączenie z numerami wewnętrznymi

połączenie nienagrywane

tel. 18 4 777 444 


email: csr@gopr-krynica.pl


Adres do korespondencji:

Grupa Krynicka GOPR
ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

Fax :18 477 7447, 18 200 50 37


biuro@gopr-krynica.pl

Naczelnik
Michał Słaboń
tel. 18 200 50 33 tel. 18 477 7441
michal.slabon@gopr-krynica.plZastępca Naczelnika / Szef Szkolenia
Andrzej Stefański
tel. 18 200 50 34
andrzej.stefanski@gopr-krynica.pl


Główna Księgowa

Wanda Blaszkiewicz 

tel. 18 200 50 36 tel. 18 4 777 442
ksiegowosc@gopr-krynica.pl


Sekretarz GK GOPR

 Łukasz Smetana

tel. 18 200 50 35 tel. 18 4 777 443

lukasz.smetana@gopr-krynica.plNIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869-00054

KRS: 0000156881

Konto bankowe:
PKO-BP SA O/Krynica 86 1020 3453 0000 8102 0057 0408