NUMER RATUNKOWY W GÓRACH
601 100 300 lub 985 - połączenia nagrywane

Ratownik dyżurny:
połączenia nagrywane:

18 200 50 31

18 4 777 440 

18 471 29 33


CENTRALA łączenie z numerami wewnętrznymi

połączenie nienagrywane

tel. 18 4 777 444 


csr@gopr-krynica.pl


Adres do korespondencji:

Grupa Krynicka GOPR
ul. Halna 18, 33-380 Krynica-Zdrój

Fax :18 477 7447, 18 200 50 37


biuro@gopr-krynica.pl


Zabezpieczenia medyczne:

zabezpieczenie@gopr-krynica.pl

Prezes Zarządu Grupy Krynickiej GOPR
Marcin Deja
tel. 664 499 822
prezes@gopr-krynica.pl


Naczelnik

Michał SŁABOŃ 
tel. 18 200 50 33 tel. 18 477 7441
michal.slabon@gopr-krynica.pl


Zastępca Naczelnika
Andrzej STEFAŃSKI
tel. 18 200 50 34
andrzej.stefanski@gopr-krynica.pl


Szef Szkolenia
Adam LELITO 
tel. 18 200 50 34
adam.lelito@gopr-krynica.pl


Główna Księgowa

Wanda BLASZKIEWICZ

tel. 18 200 50 36 tel. 18 4 777 442
ksiegowosc@gopr-krynica.pl


Sekretarz GK GOPR

 Łukasz SMETANA

tel. 18 200 50 35 tel. 18 4 777 443

lukasz.smetana@gopr-krynica.pl

NIP: 736-10-39-808

REGON: 000706869-00054

KRS: 0000156881

Konto bankowe:
PKO-BP SA O/Krynica 86 1020 3453 0000 8102 0057 0408