Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa”

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa

EFS_kolor-300dpi_RGB

Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z Województwem Małopolskim i innymi Partnerami realizuje projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa. 

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu F. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19.

Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie służb i jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim, realizujących działania w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Projekt ma zapewnić odpowiednie zasoby środków ochronnych dla służb do prowadzenia działań związanych z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. 

Efektem realizacja projektu będzie zwiększenia skuteczności reagowania podmiotów w walce z koronawirusem jak również poprawa warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w Małopolsce.

451 (274×184)

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie.

Partnerzy projektu:

 1. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,
 2. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 
 3. Karpacki Oddział Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, 
 4. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie.
 5. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska,
 6. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Krynicka, 
 7. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Beskidzka,
 8. Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Jurajska, 
 9. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 10. Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 11. Gorlickie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 12. Sądeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu,
 13. Fundacja Instytut Ratownictwa na Wodach Górskich i Powodziowych.

Wartość Projektu wynosi: 3 000 000,00 PLN  i w całości finansowany jest ze środków unijnych.

 

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. - 28.02.2021 r.

 • W ramach projektu Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowegoplanuje zakupić:
 • ozonatory 2 szt.
 • pakiety ochrony biologicznej - 100 szt.
 • Rękawice nitrylowe - 100 op.
 • płyn do dezynfekcji 5L - 50 szt.