Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Bieg Bejorów

Bieg Bejorów to kameralna impreza biegowa odbywająca się już po raz XVII w Ryterskiej Kramarce.
Podobnie jak w poprzednich latach tak i w ostatnią niedziele Ratownicy Grupy Krynickiej czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.