Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Egzamin wstępny-marzec 2020r.

EGZAMIN WSTĘPNY
do Grupy Krynickiej GOPR
planowany jest w dniu 07.03.2020r.
W celu przystąpienia do egzaminu należy dostarczyć do Centralnej Stacji Ratunkowej Grupy Krynickiej GOPR (ul. Halna 18 w Krynicy-Zdroju) komplet dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 03.03.2020r. !
Wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępny jest pod adresem:
http://www.gopr-krynica.pl/pl/jak-zostac-ratownikiem.html
Szczegóły na temat miejsca i godziny przeprowadzenia poszczególnych egzaminów podane zostaną w terminie późniejszym osobom, które złożą dokumenty wstępne.
Więcej informacji u Szefa Wyszkolenia Grupy Krynickiej GOPR
Adama Lelito -tel.693 340 324