Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Kurs ratownika narciarskiego -marzec 2021r.

W dniach 15-17.03.2021r. Grupa Krynicka GOPR organizuje Kurs z zakresu transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich. Jest to jeden z wymogów koniczenych dla uzyskania uprawnień RATOWNIKA NARCIARSKIEGO1.

Koszt kursu dla jednego uczestnika to 2.350 zł netto (2.890,50 brutto) nie obejmuje kosztów noclegów, wyzywienia i karnetów.

W ramach opłaty organizator zapewnia instruktorów i specjalistyczny sprzęt szkoleniowy.

EGZAMIN WSTĘPNY:

termin: 15 marca 2021r.

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU (KURSU):
 1. ukończone 18 lat
 2. zgłoszenie drogą mailową na adres: adam.lelito@gopr-krynica.pl najpóźniej do dnia 12 marca 2021r - w zgłoszeniu nalezy podać:
  • Imię i Nazwisko - w tytule maila wpisać KRN: <Imię i Nazwisko>
  • datę urodzenia
  • adres zamieszkania
  • dane do faktury VAT
 3. posiadanie ubezpieczenia OC i NNW
 4. egzaminowani zobowiązani są do posiadania i używania kasku ochronnego
ZAKRES EGZAMINU WSTĘPNY:

Egzamin będzie obejmował weryfikacje umiejętności narciarskich m.in.; pług, skręt krótki, długi,
ześlizgi, skręt stop, oraz sprawdzenie pewność i bezpieczeństwa jazdy.

PROGRAM KURSU: 

czas trwania 3 dni - zajęcia teoretyczne, zajecia praktyczne oraz egzamin końcowy

 1. Środki transportu rannych stosowane na stokach narciarskich (Akia, sanie, skuter+ pulki itp.)
 2. Przygotowanie środków transportu do działań ratowniczych
 3. Trening jazda po trasach ze środkami transportu
  1. Bez pozoranta
  2. Z pozorantem
 4. Wypadek narciarski
  1. Przyjęcie zgłoszenia
  2. Przygotowanie środka transportu i stosownego do sytuacji sprzętu
  3. Dojazd na miejsce wypadku
  4. Zabezpieczenie miejsca wypadku i środka transportu
  5. Wywiad z poszkodowanym , ustalenie rodzaju odniesionych obrażeń
  6. Pakowanie rannego do środka transportu
  7. Transport poszkodowanego do miejsca przekazania jednostkom PRM
 5. Desmurgia typowych urazów narciarskich
 6. Zagadnienia prawne (ustawa o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich wraz z rozporządzeniami)
 7. Przyczyny wypadków narciarskich
 8. Zagrożenia przy transport poszkodowanego skuterem

Szczegółowych informacji udziela Szef Szkolenia Grupy Krynickiej Adam Lelito

e-mail: adam.lelito@gopr-krynica.pl tel. 693-340-324