Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985
Deklaracja dostępności

Kurs ratownika narciarskiego styczeń 2022r.

🎿W dniach 26-28.01.2022r. Grupa Krynicka GOPR organizuje Kurs w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich, który zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich jest wymagany(razem z kursem kwalifikowanej pierwszej pomocy) do uzyskania uprawnień RATOWNIKA NARCIARSKIEGO❗
➡Aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego należy:
-mieć ukończone 18 lat
-na adres a.lelito@gopr-krynica.pl przesłać zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie (imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz dane potrzebne do wystawienia Faktury VAT)
- dokonać wpłatę 250 zł brutto za egzamin kwalifikacyjny na rachunek bankowy Grupy Krynickiej GOPR lub osobiście w sekretariacie grupy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu
-posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich.
-posiadać ubezpieczenie OC, NW
-posiadać odpowiedni sprzęt narciarski oraz kask
➡Aby zostać dopuszczonym do kursu w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich należy:
-zaliczyć z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny
-dokonać wpłatę 3700 zł brutto za kurs na rachunek bankowy Grupy Krynickiej GOPR lub osobiście w sekretariacie grupy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu
➡Cena kursu nie obejmuje: kosztu karnetów narciarskich, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztu ubezpieczenia. W przypadku braku indywidualnego ubezpieczenia OC, koszt kursu zostanie podwyższony o ubezpieczenie.
➡Warunkiem odbycia się kursu jest zebranie co najmniej 3 osób posiadających zaliczony egzamin kwalifikacyjny. GOPR Grupa Krynicka zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca oraz daty odbycia się egzaminu kwalifikacyjnego jak i kursu oraz do jego odwołania.
➡Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w części hotelowej CSR KRYNICA - cena preferencyjna dla uczestników kursu 30,00 zł brutto za dobę.
➡Szczegółowych informacji udziela: kierownik kursu st. instr. rat. górskiego Adam Lelito e-mail: a.lelito@gopr-krynica.pl, tel 693-340-324.
📢Zgłoszenia do dnia 09.01.2022r.