Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985
Deklaracja dostępności

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów -czerwiec 2022

W sobotę 4 czerwca w Arena Gliwice odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów GOPR - Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zorganizowany w związku z 70-leciem powstania Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, w którym wzięli udział Ratownicy Delegaci wszystkich Grup Regionalnych.
Podczas głównej części zjazdu nadano godność Członka Honorowego najbardziej zasłużonym Ratownikom.
Na wniosek Zarządu Grupy Krynickiej popartego przez Zjazd Delegatów godność Członka Honorowego GOPR otrzymali Ratownicy Grupy Krynickiej:
Marek Wiater -starszy instruktor ratownictwa górskiego, wieloletni Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR
oraz
Jacek Dębicki- starszy ratownik , wieloletni Naczelnik Główny GOPR
🎉Serdecznie gratulujemy bezsprzecznie zasłużonego tytułu i dziękujemy za poświęcenie i wkład wniesiony w rozwój ratownictwa górskiego.