Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Podpisanie porozumienia z Zespołem Szkół w Marcinkowicach

25 lutego przedstawiciele Grupy Krynickiej GOPR podpisali porozumienie o współpracy z Dyrekcją Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach w obecności Starosty Nowosądeckiego Pana Marka Kwiatkowskiego. Porozumienie określa zakres szkolenia uczniów klas o profilu ratowniczym w tematyce ratownictwa górskiego oraz narciarskiego. Uczniowie będą mogli zobaczyć prace ratowników górskich oraz zapoznać się ze sprzętem używanym w działaniach ratowniczych na terenie gór.