Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985
Deklaracja dostępności

PRZETARG NA SPRZEDAŻ QUADÓW

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU nr 1/T/23

Grupa Krynicka Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż używanych pojazdów czterokołowych typu QUAD oraz alternatywnego napędu gąsienicowego.

1. Wykaz przedmiotu przetargu

Lp.

marka/ model

Nr identyfikacyjny pojazdu [VIN]

Przebieg

[km]

Cena wywoławcza (brutto)

1

CAN-AM OUTLANDER MAX PRO

rok produkcji: 2016

3JBLRAJ11HJ000330

12.826

40.000,00 zł

2

YAMAHA YFM450

rok produkcji: 2010

5Y4Aj50W0A0500128

14.662

15.000,00 zł

3

HONDA TRX 400FW

rok produkcji: 1998

478TE20U2WA301975

22.650

6.000,00 zł

4

JTD XGEN 98

(alternatywny napęd gąsienicowy)

rok produkcji: 2016

B/D

--- 

10.000,00 zł


2. Informacje o miejscu i terminie przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu: 10.08.2023  o godz. 11.00 w Krynicy-Zdroju, ul. Halna 18 (Stacja Centralna Grupy Krynickiej GOPR)

3. Warunki przetargu

3.1 Zasady przeprowadzenia przetargu i sprzedaży

 1. przeprowadzona zostanie licytacja na zbywany pojazdów
 2. nabywcą zostaje oferent, który podczas licytacji zaproponuje najwyższą cenę.
 3. warunki udziału w przetargu określone zostały w pkt. 3.2.
 4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
 5. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia na podstawie faktury VAT wystawionej przez sprzedającego w terminie 3 dni od dnia przetargu. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w ustalonym terminie traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium
 6. oferenci poprzez wpłacenie wadium akceptują warunki przetargu określone w pkt. 3
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowanego przetargu bez podania przyczyny.

3.2 Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości i na zasadach określonych w pkt. 3.3. w kasie Grupy Krynickiej najpóźniej w dniu przetargu do godziny 10.00.

3.3. Wadium

 1. Wysokość wadium określona została ryczałtowo na kwotę 100,00
 2. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
 3. Wadium złożone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu w dniu przetargu.
 4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.

4. INFORMACJE DODATKOWE

Pojazdy można oglądać w Stacji Centralnej Grupy Krynickiej GOPR ul. Halna 18, Krynica-Zdrój, w dni powszednie okresie od 24.07.2023 do 10.08.23 w godzinach 8.00-16.00


Załączniki:
1. PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA
2. SPECYFIKACJA PRZEDMIOTÓW PRZETARGU