Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Spotkanie podsumowujące Project SWIFT-Carpathian search-rescue network.

29.07 w Centrali Grupy Krynickiej GOPR odbyło się spotkanie podsumowujące naszą dotychczasową działalność w ramach Project SWIFT - Carpathian search-rescue network. W tym czasie zapoznaliśmy naszych partnerów z Ukrainy z naszym stowarzyszeniem. Przekazaliśmy materiały pokazujące naszą strukturę, sposób działania, system szkoleniowy, udostępniliśmy Kolegom odpowiednie materiały szkoleniowe. Omówiliśmy też nasze wystąpienie na najbliższej, sierpniowej, konferencji w Werchowinie na Ukrainie.