Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Szkolenie międzynarodowe

W dniach 13-17 listopada w Grupie Krynickiej  GOPR, odbyło się pierwsze wspólne szkolenie w ramach projektu pn. "Rózwój Karpackiej Platformy Współpracy Ratowników Górskich" finansowanego ze środków Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

W szkoleniu udział wzięło łącznie 30 ratowników z czterch krajów; Ukrainy, Polski, Czech i Słowacji.

Wiądocym tematem szkolenia były poszukiwania osób zaginionych. Ratownicy uczestniczyli w wykładach teoretycznych z zakresu organizacji akcji poszukiwaczych (operacji typu LandSAR), modeli statystycznyc LPB (Zachowań Osób Zagioinionych). Mogli także zapoznać się programami komputerowym wspomagajacymi poszukwania.

W czasie zajęć terenowych kursanci zapoznali się z metodami przeszukania terenu takimi jak klasyczna tyraliera, szybka trójka poszukiwawcza, metoda liscia, zzybkie przeszukanie dróg przy pomocy kładów. Przeprowadzona została także symulowana akcja poszukiwacza, podsumowujaca szkolenie podczas której ratowniczy mogli wykorysztać zdobyta wiedzę.

Ratownicy z innych krajów mogli także zapoznać się ze sprzetem do ratownictwa górskich wykorzystywanym w GOPR

Dużym zainteresewaniem cieszyła sie prezentacji Aplikacji "RATUNEK", która na codzień pomoga turystom w polskich górach. 

pobraneFanepage projektu


podstawowe informacje o projekcie:

tytuł ang. „DEVELOPMENT OF CARPATHIAN MOUNTAIN RESCUE COOPERATION PLATFORM”

nr projektu: 21920013

podmioty uczestniczące w projekcie:


logo IVFProject Funded by International Visegrad Fund