Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985
Deklaracja dostępności

Szkolenie na Podolu w Ukrainie

W ubiegłym tygodniu na terenie Ukrainy, na Podolu, odbyło się 5 dniowe szkolenie. Tematem zajęć były poszukiwania osób zaginionych. Całość, wykłady i część praktyczną prowadzili już wyszkoleni w ramach Project SWIFT - Carpathian search-rescue network nasi ukraińscy Koledzy.
Rola ekspertów z GOPR ograniczyła się tylko do nadzoru. Potwierdziło to, że jeden z celów projektu, jakim było wyszkolenie grupy ratowników ochotników, którzy będą mogli przekazywać uzyskaną od nas wiedzę został zrealizowany.
Ze względu na okoliczności było to najprawdopodobniej ostatnie szkolenie na terenie Ukrainy zrealizowane przez naszą grupę w ramach Project SWIFT - Carpathian search-rescue networ