Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Szkolenie narciarskie styczeń 2020r.

We wtorek 21 stycznia odbyło się szkolenie ratownictwa narciarskiego dla ratowników Sekcji Operacyjnej Nowy Sącz i Gorlice. Ratownicy na start odbyli warsztaty teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa i logistyki działań w ratownictwie narciarskim a takze oceny i ewakuacji poszkodowanego. Podczas zajęć praktycznych doskonalili techniki poruszania się ze środkami transportu, jak również w 2 - 5 osobowych zespołach udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy w 3 symulowanych zdarzeniach.
Po zadaniach w terenie był również czas na analizę całości działań i podsumowanie przy ciepłej herbacie i posiłku. Dziękujemy Stacji Narciarskiej Arena Slotwiny za udostępnienie profesjonalnie przygotowanej trasy, sali do zrealizowania warsztatów teoretycznych i ciepły posiłek. W szkoleniu uczestniczyło 11 ratownikòw.