Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985
Deklaracja dostępności

Dyżurka na Jaworzynie wyremontowana

Dzięki środkom finansowym otrzymanym od Województwa Małopolskiego udało się wyremontować naszą dyżurkę na Jaworzynie.  Prace przeprowadzone w wykonaniu zadania publicznego  pozwoliły na rewitalizację historycznego  budynku, w którym mogą być pełnione dyżury ratownicze, a także prowadzone szkolenia. W dyżurce wyodrębnione zostało ambulatorium co pozwala na udzielanie pomocy poszkodowanym, których urazy nie dają się opatrzyć w miejscu wypadku. Budynek został także zmodernizowany w sposób zapewniający dostępność osobom niepełnosprawnym. Zastosowana izolacja termiczna pozwoli na optymalizację zużycia energii.

Zrewitalizowany obiekt pozwoli na podwyższenie bezpieczeństwa w rejonie Jaworzyny Krynickiej poprzez skrócenie czasu reakcji na otrzymaną informację o wypadku dzięki  umieszczenie środków ewakuacji i zapewnienie możliwości pełnienia dyżuru ratowniczego bezpośrednio przy szlakach turystycznych biegnących w pobliżu szczytu Jaworzyny.

Na realizację zadania publicznego ”Rewitalizacja i remont Terenowej Stacji Ratowniczej Jaworzyna Krynicka” otrzymaliśmy od Województwa Małopolskiego kwotę 300.000 złotych. Środki te zostały wydatkowane w całości zgodnie z zawartą ze Zleceniodawcą umową