Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Współpraca międzynarodowa

Grupa Krynicka GOPR, prowadzi stałą wspołpracę z następujacymi organizacjami ratowniczymi:


fundusz_wyszehradzki

Aktualnie wspólnie realizujemy projekt pn. "KARPACKA PLATFORMA WSPÓŁPRACY RATOWNIKÓW GÓRSKICH", finansowany ze środków Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International Visegrad Fund)

Celem projektu jest nawiązanie współpracy i wzmocnienie komunikacji między ratownikami a przewodnikami górskimi obwodów Iwano-Frankowskiego i Lwowskiego (Ukraina), Kraju Preszowskiego (Słowacja), wojewodztw Małopolskiego i Podkarpackiego (Polska) oraz górami Izerskimi (Czechy).

Górska służba ratunkowa w Ukrainie jest w trakcie reformy. Działalność podobnych służb w krajach europejskich wykazuje ich skuteczność, kiedy w akcjach ratowniczych biorą udział ratownicy ochotnicy. To doświadczenie może być korzystnym i alternatywnym sposobem funkcjonowania służby ratowniczej w Ukrainie. Współpraca ratowników z Polski, Słowacji, Czech i Ikrainy przyczyni się do ujednolicenia standardów ratownictwa górskiego Regionu Karpackiego i nawiązania współpracy między nimi w celu zapewnienia przekazania dobrych praktyk opartych na doświadczeniach UE.

Projekt przewiduje utworzenie platformy dla trwałego dialogu i skutecznej współpracy przewodników i ratowników górskich, pracujących w przygranicznych regionach górskich Ukrainy, Słowacji, Czech i Polski, w celu wymiany informacji i doświadczeń, przekazania standardów i najlepszych praktyk w działaniach ratowniczych i poszukiwawczych w górach / jaskiniach / rzekach. Wspólne szkolenia pozwolą opracować wspólne działania w sytuacjach kryzysowych: lawiny, powodzie górskie itp; stworzenie mechanizmów wymiany informacji (zapobieganie wypadkom, reagowanie, pomoc). Zgromadzona i poszerzona wśród turystów i przewodników górskich informacja o punktach poszukiwawczych i ratowniczych, stacjach ratowniczych i schroniskach w górskich regionach Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech będzie przydatna dla tysięcy turystów, którzy podróżują w Karpatach.

Projekt przewiduje realizację następujących działań:

1)     Przeprowadzenie międzynarodowych konferencji na temat bezpieczeństwa turystów w Regionie Karpackim w celu budowania ścisłej współpracy między ludźmi i organizacjami działającymi w dziedzinie turystyki i ratownictwa w górach, a także ogólnego rozwoju turystyki w perspektywie długoterminowej.

2)     Publikacja katalogu z kontaktami punktów ratowniczych, stacji pogotowia medycznego, schronisk w regionach górskich: obwodów Lwowskiego i Iwano-Frankowskiego (Ukraina), województw małopolskiego i podkarpackiego (Polska), Kraju Preszowskiego(Słowacja), Gór Izerskich (Czechy) .

3)     Szereg wspólnych szkoleń dla ratowników i przewodników górskich w Polsce, Słowacji, Czechach i Ukrainie, co zapewni podwyższenie umiejętności ratowników oraz poprawi możliwości wspólnego reagowania na sytuacjah kryzysowych w Regionie Karpackim.