Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Wyjazdy 7 Listopada

W dniu wczorajszym po godzinie 10 dyżurny CSR Krynica odebrał telefon z CPR z prośbą o udanie się na ulicę Piłsudskiego do osoby po utracie przytomności, ponieważ w rejonie brak jest wolnej karetki systemowej. Po dotarciu na miejsce i przebadaniu poszkodowanego okazało się że mężczyzna po zasłabnięciu nie wymagał hospitalizacji.
W czasie powrotu do Stacji Centralnej zespół wyjazdowy ponownie został zadysponowany z powodu braku karetki, tym razem do domu przy ulicy Kraszewskiego, gdzie pomocy potrzebowała osoba nieprzytomna chora na cukrzycę i padaczkę. Na miejscu ratownicy po ocenie stanu nieprzytomnej poszkodowanej podjęli decyzje o natychmiastowym transporcie do pobliskiego szpitala. tym samym czasie zespół pełniący służbę w Piwnicznej, wyjechał do przysiółku Łazarkówka w celu transportu medycznego.