Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985
Deklaracja dostępności

Zabezpieczenie imprez

W celu zlecenia zabezpieczenia medycznego imprez sportowychi rekreacyjnych prosimy o kontakt:

zabezpieczenie@gopr-krynica.pl

mateusz.wiater@gopr-krynica.pl

Tel: 796 484 108

Zlecenie winno zawierać, co najmniej;

  • określenie organizatora,
  • określenie przedstawiciela organizatora (imię i Nazwisko, telefon, e-mail)
  • czas trwania imprezy,
  • opis terenu na jakim prowadzona będzie impreza,
  • ilość ratowników oraz pojazdów uzgodniona z GK GOPR wg pkt 4.b
  • określenie płatnika (dokładna nazwa, adres, oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP)

Zleceniodawca (organizator imprezy) winien zgłosić zapotrzebowanie na zabezpieczenie imprez na 14 dni przed data jej rozpoczęcia, co ma na celu ustalenie warunków zabezpieczenia.