Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Władze Grupy

ZARZĄD GRUPY:

Kadencja: 2018-2022

DEJA Marcin

Prezes Zarządu

S.O. Stary Sącz

SUS Grzegorz

Zastępca Prezesa Zarządu

S.O. Nowy Sącz

CYGAŃCZUK Ryszard

Członek Zarządu

S.O. Gorlice

LELITO Adam

Sekretarz Zarządu

S.O. Krynica

MAŚLANKA Piotr

Członek Zarządu

S.O. Piwniczna


Przełożeni słuzby górskiej:

Michał SŁABOŃ Naczelnik Grupy Krynickiej GOPR
Andrzej STEFAŃSKI

Zastępca Naczelnika Grupy Krynickiej GOPR

Adam LELITO

Zastępca Naczelnika Grupy Krynickiej GOPR / Szef Szkolenia


Kierownicy Sekcji Operacyjnych:

Grzegorz SUS

S.O. Nowy Sącz

Jerzy KOSZKUL

S.O. Stary Sącz

Ryszard CYGAŃCZUK 

S.O. Gorlice

Mariusz LIANA

S.O. Krynica 

Piotr MAŚLANKA

S.O. Piwniczna