Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Zmarł Józef Bojdo

🕯Informujemy, że 6 czerwca zmarł Nasz Kolega Józef Bojdo przeżywszy 89 lat.
Był wieloletnim ratownikiem ochotnikiem Grupy Krynickiej GOPR.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kaplicy Cmentarnej w Krynicy Dolnej przy ul. Kraszewskiego, dnia 8 czerwca (wtorek) o godz. 15 po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.
Kol. Józef Bojdo urodził się 21 maja 1932 r. w Krynicy-Zdroju. Do GOPR wstąpił w roku 1957 czyli zaledwie 5 lat po powstaniu Grupy Krynickiej GOPR.
W roku 1963 po ukończeniu Kursu Ratownictwa górskiego złożył przyrzeczenie ratownicze i został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Naszej organizacji, a w roku 1965 otrzymał stopień starszego Ratownika. Był także członkiem PTTK od roku 1965. Od samego początku mocno włączył się pracę społeczną Naszej Organizacji. Był uczestnikiem wielu akcji i wypraw poszukiwawczych ratując zdrowie i życie ludzkie.
Ze względu na stan zdrowia służbę liniową zakończył w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nie pełnił już dyżurów w terenie, ale dyżurował jako dyspozytor przy telefonie w Centralnej Stacji Ratowniczej Grupy Krynickiej.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !