TP EmiTel Sp. z o.o.

Firmie Emitel wspiera Grupę Krynicką GOPR - umożliwijąc instalację urządzeń dla potrzeb radiołączności GOPR w swoich obiektach telekomunikacyjnych oraz zapewnia szerokopasmowy dostęp do internetu.


MAX SERWIS

Firma MAX SERWIS dostarcza dla Grupy Krynickiej GOPR kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu. Grupa Krynicka przy znaczącym wsparciu Firmy MAXSERWIS wdraża pierwszy pilotażowy program łączenia stacji retransmisyjnych pracujących w systemie radiołączności GOPR (platforma MotoTRBO), który w przyszłości zastosowany zostanie w pozostałych Grupach Regionalnych GOPR