Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Przyrzeczenie Ratowników 2020r.

➡W sobotę 23 stycznia, w Centralnej Stacji Ratunkowej GOPR w Krynicy, w wyjątkowych okolicznościach gdyż w szczególnym reżimie sanitarnym, odbyło się ślubowanie kandydatów na ratowników GOPR. W podzielonej na trzy części uroczystości w poczet ratowników górskich przyjętych zostało 14 nowych członków, którzy złożyli przysięgę ratowniczą potwierdzoną przez podanie ręki Naczelnikowi.
➡Ratownicy Ci w ciągu ostatnich 2-5 lat przeszli szereg kursów i szkoleń zakończonych egzaminami, pokazując tym samym swoja przydatność do służby, dzięki czemu mogli dołączyć do grona pełnoprawnych ratowników ochotników Grupy Krynickiej GOPR.
👏Nowym Kolegom i Koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości.