Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

Spotkanie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

W dniu wczorajszym tj. 06.09. w Ministerstwo Klimatu i Środowiska odbyło się spotkanie Dyrektorów parków narodowych leżących na terenie polskich gór z Naczelnikiem GOPR i TOPR oraz z Naczelnikami i Zastępcami Naczelników wszystkich Grup Regionalnych GOPR.
Jest to dobra okazja, aby przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem turyści uiszczający opłatę za wstęp na teren parku narodowego wspierają jednocześnie nasze działania, gdyż 15% wartości biletu - pomniejszone o podatek VAT - przekazywane jest na ratownictwo górskie. Obecnie regulacja ta w przypadku GOPR dotyczy Babiogórski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy oraz Magurski Park Narodowy. Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcjom i pracownikom tych parków za to wyjątkowo istotne dla nas wsparcie.
Nasze wczorajsze rozmowy zmierzają m.in. do tego, aby analogiczne regulacje objęły również Park Narodowy Gór Stołowych, Ojcowski Park Narodowy oraz Pieniński Park Narodowy i bardzo cieszymy się, że ten postulat spotkał się z przychylnością ze strony naszych rozmówców.
Serdecznie dziękujemy też Parlamentarnemu Zespołowi ds. Ratownictwa Górskiego za organizację spotkania i udział w nim Pana Marszałka Marek Kuchciński, Pani Poseł Anna Paluch oraz Pana Posła Kazimierz Matuszny.