Numer Ratunkowy w górach 601 100 300 lub 985

„SWIFT: Karpacka sieć poszukiwawczo-ratownicza”.

Od 1 stycznia 2020 r. przy współfinansowaniu Unii Europejskiej uruchomiono projekt „SWIFT: Karpacka sieć poszukiwawczo-ratownicza”.

Projekt tworzy Platformę współpracy między organizacjami społecznymi a władzami lokalnymi w celu rozwiązania konkretnych zadań, związanych z bezpieczeństwem i ratownictwem górskim w Karpatach.

Projekt ma na celu zjednoczenie organizacji ratowników górskich w obwodach Lwowskim, Iwano-Frankowskim, Zakarpackim i Czerniowieckim oraz zaproponować mechanizm przyciągania wolontariuszy do poszukiwania i ratowania ludzi w Karpatach.

Projekt przewiduje szereg działań mających na celu nawiązanie dialogu między władzami a organizacjami społecznymi w celu wyeliminowania istniejących problemów i podjęcia rzeczywistych kroków w celu poprawy bezpieczeństwa w górach.

Takimi działaniami będą:

• Konferencje mające na celu zjednoczyć wszystkie zainteresowane strony, budujące współpracę i rozwijające inicjatywy, tworzące mechanizmy angażujące wolontariuszy do poszukiwania i ratowania ludzi w górach oraz nawiązujące współpracę między przedstawicielami organizacji i władzą;

• Utworzenie i organizacja regionalnych publicznych ośrodków szkoleniowych w miejscowościach Dowhe (obwód Lwowski) i Worochta (obwód Iwano-Frankowski) w celu szkolenia ratowników górskich w rzeczywistych warunkach, szkolenia ratowników ochotników;

• Seria wspólnych szkoleń ratowników górskich i podwyższenie poziomu ich kwalifikacji zgodnie z ustalonym programem, który będzie obejmował szkolenie z ratowania na górskich rzekach; trening w zakresie poszukiwań naziemnych (LandSar); szkolenie ratownicze w trudnym terenie; trening zimowy;

• Praktyczne szkolenie ratowników górskich w Polsce przez ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupa Krynicka;

• Dla przedstawicieli Parków Narodowych / rezerwatów przyrody zaangażowanych we współpracę z grupami ratowniczymi zostaną zorganizowane dwa okrągłe stoły dotyczące pytań współpracy i bezpieczeństwa.

• Dla poprawy bezpieczeństwa zostanie stworzona aplikacja komórkowa, elektroniczne bazy danych niebezpiecznych miejsc, schronisk turystycznych, ośrodków ratowniczych, instytucji medycznych, szlaków turystycznych w Karpatach. Aplikacja komórkowa umożliwia automatyczne wysyłanie SMS-ów opartych na lokalizacji w sytuacjach awaryjnych do służb ratowniczych działających na obszarach górskich.

Naszym zadaniem jest przekazanie Partnerom z Ukrainy naszej wiedzy i doświadczenia w działalności organizacji niosącej pomoc w górach w oparciu o ratowników ochotników. Wyszkolenie grupy ratowników z Ukrainy wg standardów Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wszyscy Partnerzy z Ukrainy utworzą razem sieć ratowników w Karpatach. Stworzenie jej pozwoli szybko reagować na sytuacje awaryjne i zapewni bezpieczeństwo na szlakach turystycznych w Czarnohorze, Gorganach, Beskidach i innych. Góry te odwiedza tysiące turystów rocznie, w tym cudzoziemcy przyzwyczajeni do standardów bezpieczeństwa w krajach UE.

Wszystkich, którym zależy na bezpieczeństwie w górach, zapraszamy do współpracy!

Czas trwania projektu wynosi 32 miesiące.

Partnerzy projektu:

–  Stowarzyszenie Przewodników Górskich „Rowiń” (Obwód Lwowski, Ukraina)
– 
Iwano-Frankowskie Regionalne Państwowe Centrum Turystyki i Krajoznawstwa Młodzieży Szkolnej (Ukraina)
– 
GOPR Grupa Krynicka (Polska)
 Górskie Centrum Ratownicze (Obwód Iwano-Frankowski).Finansowanie: European Union in Ukraine